Maják Hrádek z.ú.

Kdo jsme?

Maják Hrádek z.ú. vznikl na začátku roku 2020 proto, aby mohl poskytovat sociální služby mladým lidem prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Hrádku nad Nisou (NZDM Depo).  Navazujeme tak na vizi organizace Maják o.p.s., která toto zařízení zřídila a sociální služby zde poskytovala 5 let, a více než 20 let pracuje s mladými lidmi v Libereckém kraji. 

NZDM Depo

NZDM Depo je sociální služba, jejíž posláním je poskytovat dětem a mládeži  ve věku 12-26 let pomoc a zázemí a omezit tak negativním působení vlivu „ulice“ na jejich život. 

Cílem této služby je zabezpečit těmto mladým lidem podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací a způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, a podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti. Kontakty na klub

Vedoucí klubu
Bc. Šimon Mayer
e-mail: simon.mayer@majakhradek.cz
tel.: 602 126 948

e-mail klubu: depo@majakhradek.cz
Tel. na klub: 778 533 196

Sociální sítě

Sociální služby poskytujeme na dvou místech:

Bývalá budova Benar (Václavská 138)

Otevírací doba:
PO 13:00 - 18:00 (od 17:00 do  18:00 je individuální poradenství*)
ÚT 13:00 - 17:00
ST 13:00 - 16:30
ČT 13:00 - 16:30
13:00 - 16:00

Klikni zde pro objednání se na individuální poradenství 

*individuální poradenství je prostor být s uživatelem služby samostatně. Klub je po dobu individuálního poradenství mimo objednané klienty zavřený. 

Schubertova vila (Václavská 471)

Otevírací doba:
ST 16:30 - 17:30 (individuální poradenství*)Klikni zde pro objednání se na individuální poradenství 

Naše organizace prostřednictví služby NZDM Depo je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.