Poslání, cíle

Poslání klubu:

Posláním NZDM Depo je pomoc mladým lidem v Hrádku nad Nisou a okolí ve věku 12-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. NZDM Depo nabízí pomoc a podporu při řešení problémů, nabízí prostor, kde je možné trávit volný čas a realizovat svoje nápady.

Cíle klubu:

• Nabízet klubové služby i aktivity s cílem vést klienty k samostatnému a smysluplnému životnímu stylu.

• Nabídnout bezpečné prostředí k trávení volného času i k přirozenému rozvoji nových přátelství mezi klienty i pracovníky.

• Snižovat nebezpečí rizikového životního stylu.

• Zajišťovat všem klientům v klubu fyzickou, psychickou, sociální i právní ochranu prostřednictvím nastavených pravidel.

• Podporovat klienty při úpravě interiéru i provozu klubu.